dral
DRUŠTVO RADIESTEZISTOV LJUBLJANA

DOMOV

ARHIV

RADIESTEZIJA
 SEVANJA
   BLAGODEJNA
   ŠKODLJIVA

NIHALA

DIAGNOSTIKA

BIOENERGIJA

OBVESTILA

RAZNO

SREČANJE Z ORBI NA RIFNIKU IN V JURKLOŠTRU
JUNIJ 2014

Vse fotografije je posnela Angela Mejak, blagajničarka Društva radiestezistov Ljubljana
DRAL - arhiv - radiestezija - sevanja - blagodejna - škodljiva - nihala - diagnostika - bioenergija - razno - obvestila