dral
DRUŠTVO RADIESTEZISTOV LJUBLJANA

DOMOV

ARHIV

RADIESTEZIJA
 SEVANJA
   BLAGODEJNA
   ŠKODLJIVA

NIHALA

DIAGNOSTIKA

BIOENERGIJA

OBVESTILA

RAZNO

RADIESTEZIJA

SEVANJA

VRSTE SEVANJ

Na ljudi vpliva cela vrsta energij, od že znanih in znanstveno dokazanih, nas pa zanimajo predvsem take, ki jih ugotavljamo le radiestezisko.
Radiesteziska sevanja so po izvoru zemeljska ali kozmična, po učinku pa blagodejna ali škodljiva.
Blagodejna sevanja so taka, ki z blagodejnim sevanjem ugodno vplivajo na človeka.
Po delovanju so običajno področna, koncentrična ali pa delujejo v pasovih.
Škodljiva sevanja so različna kozmična in geopatogena (zemeljsko škodljiva) sevanja, tehnična sevanja in pa žarčenja ljudi, zavestna ali nezavedna.

Zemeljska energija sestoji iz: spiralnega toka, statičnega toka, radioaktivnega toka in gravitacijskega toka.
Ti zemeljski tokovi se ustvarijo približno 100 km pod površjem zemlje. Zemeljska napetost, ki kroži pod zemeljsko skorjo nastaja po principu indukcijskega efekta, povzročen skozi različna pomanjkanja magnetnega polja v jedru zemlje. Jedro zemlje je močno prevodno. To se prenaša skozi koncentrične zemeljske sloje in se ustvari mreža na površini zemlje. Ptice selivke, ki imajo v sebi drobne magnetne kristale, se orientirajo po teh zemeljskih tokovih. Človek ima v možganih, po nekih ocenah, sedem milijard drobnih magnetnih kristalov, koncentrirane ima tudi na prstih, kolenih in laktih. Radiestezisti so še bolj občutljivi na spremembe magnetnega polja.
Zemeljska sevanja se nevtralizirajo skozi kozmična sevanja. Če to ni slučaj nastaja neravnovesje in se najdemo na geopatogenem – škodljivem sevanju.
Najbolj znana zemeljska sevanja v geobiologiji je prva globalna mreža ali Hartmanova mreža, prva diagonalna mreža ali Curryeva mreža

 

NOVO____

Najbolj znana zemeljska sevanja v geobiologiji je prva globalna mreža ali Hartmanova mreža, prva diagonalna mreža ali Curryeva mreža

povečat
Slika 1

Tabela na sliki  prikazuje elektromagnetna valovanja vsebuje vse frekvence in valovne dolžine od kozmičnega sevanja do električnega toka. Večino teh valovanj naša čutila ne zaznavajo. En delček zaznamo kot svetlobo, zvok, vonj ali toploto.
Naša radiestezijska naloga je, da valovanja neke hrane, mesta, osebe ali živali merimo v okvirjih svetlobnega spektra (od infra rdeče,vidnega dela svetlobe do ultravijolične svetlobe).

Radiestezisti uporabljamo Bovis za merjenje valovne dolžine sevanja določenega predmeta. Na ta način se odmaknemo od fizike (ki za valovno dolžino uporablja meter ali angstrem)  in si tako tudi puščamo določeno svobodo izkazovanja rezultatov meritev, ki presegajo fizikalne razsežnosti nivojev raziskav določenega predmeta.  Tako je francoski inženir Andre Simoneton v svoji knjigi -Sevanja hrane- na osnovi raziskovanj fizika  Bovis-a, prikazal tabele iz katerih je razvidno, da je nihanje človeškega telesa rdeče barve sončnega spektra in ta odgovarja sevanju železa, bakra in niklja. Valovanje zdrave človeške celice odgovarja rdeči barvi sončnega spektra, to pomeni 6.200-7.000 enot Bovis-a, 550 do 675 mHz ali valovni dolžini 45 do 55 cm.
Za merjenje vitalne energije hrane uporabljamo skalo od 0-36.000 Bovisov. Za zdravo bivanje je potrebno, da ima stanovanje  6.500 do 9.000 Bovisov. Pod 3.000 Bovisov je to mesto škodljivo. Nula Bovisov pomeni smrt.
Pri hrani, ima na primer limona 10.000 Bovisov in če jo dodamo na kuhano ribo, ki ima 5.000 Bovisov, le ta poveča vrednost hrani.
Če nam nihalo, ob meritvi nekega prostora, pokaže več kot 14.000 Bovisov, pomeni, da smo zapustili fizični nivo in smo prišli na višje nivoje nihanja. Mi se tako spuščamo na druga področja meritev in je odvisno od naše spiritualne razvitosti, sentimentalnosti in fizične konstrukcije, katere rezultate meritev bomo dobili. Merjenje mesta moči zapušča Bovisovo skalo in se v ta namen uporabljajo drugi kazalci, kot tudi ustrezne merilne rozete z namenom, da lahko primerjamo ta nenavadna mesta med seboj.

MERJENJE MOČI NEKEGA PODROČJA


Slika 4

MERITEV VESOLJNO-ZEMELJSKEGA RAZMERJA

Človek ki je prišel z nebes in je utelesil duha na zemlji, poskuša ponovno priti na višje nivoje nihanja. Človek je vesoljno-zemeljsko bitje.
V radiesteziji se govori o desnosučnem zemeljskem valovanju in o levosučnem vesoljnem valovanju. Idealno je, če pri meritvah dobimo iste vrednosti, kar pomeni, da so ta nihanja izenačena.


Slika 5

MERITEV MAGNETNEGA POLJA

Zemlja je živ organizem. Podobno kot ljudsko telo je zemlja obdana z magnetnim poljem, ki ga mi lahko merimo. Procentni delež magnetnega polja na nekem mestu moči leži med 40% in 100%. V praksi je ugotovljeno,da se le malo divjih živali zadržuje na takih mestih.


Slika7

 

DRAL - arhiv - radiestezija - sevanja - blagodejna - škodljiva - nihala - diagnostika - bioenergija - razno - obvestila