dral
DRUŠTVO RADIESTEZISTOV LJUBLJANA

DOMOV

ARHIV

RADIESTEZIJA
 SEVANJA
   BLAGODEJNA
   ŠKODLJIVA

NIHALA

DIAGNOSTIKA

BIOENERGIJA

OBVESTILA

RAZNO

RADIESTEZIJA

SEVANJA

VRSTE SEVANJ : ŠKODLJIVA SEVANJA

To so sevanja zemeljskih mrež, podzemeljskih vod¬nih tokov, rudnin in mineralov, podzemeljskih jam, oziro¬ma hermetično zaprtih prostorov in geoloških prelomnic, tehnično ali kemično onesnaženje zemlje. Prav tako škodljiva, vendar manjkrat ugotovljena, so tu¬di škodljiva sevanja različnih vesoljskih izvorov.

Kratkotrajna sevanja ne povzročajo težjih posledic, te se pojavi¬jo, če je človek dalj časa izpostavljen škodljivim vplivom.
Pri daljšem zadrževanju na škodljivem sevanju, postelja, delavno mesto, v tem primeru pride lahko do bolezni. Kako hitro se bolezen razvije je odvisno od moči škodljivega sevanja, od odpornost človeka in dela telesa, ki je izpostavljen škodljivemu sevanju. Ko se škodljivo sevanje odstrani bodisi, da premaknemo posteljo ali se kako drugače zaščitimo pred škodljivim sevanjem se zdravje večinoma izboljša.

Zakaj so ta sevanja škodljiva? Iz fizike vemo, da je človekova valovna dolžina 50 cm in so zato sevanja s tako valovno dolžino človeku lastna, vsa druga pa so mu vsiljena in zaradi tega škodljiva.

Rozeta valovne dolžine frekvence.
 

 

SEVANJA HARTMANOVIH IN CARRYIREVIH ZEMELJSKIH MREŽ

Doktor medicine Ernest Hartman je odkril, da zemeljsko oblo presevajo 21 cm široki sevalni pasovi v smeri sever-jug, ki so v rastru 2x2.5 m, na teh presečiščih mnogokrat prihaja do škodljivih sevanj.
Doktor Mafred Curry je odkril podobno diagonalno mrežo v rastru 3,5 x 3,5 m, do posebno škodljivih točk lahko prihaja, ko se točke Hartmanove in Carryjeve mreže prekrivajo.

Te mreže se spreminjajo pri polni luni, pri sončnem obratu Solsticiju in Ekvinokciju, pred potresom in vulkanskim izbruhom. To je vzrok, da živali začutijo te spremembe in če je potrebno se umaknejo z nevarnega mesta. Tako tudi nekateri ljudje reagirajo na te spremembe (znano je da nekatere luna nosi ).

  • Solsticija sta dve točki v letu, ko sonce doseže največji odklon v odnosu do Zemlje, proti severu ali jugu. Zimski solsticij označuje najkrajši dan v letu severno od ekvatorja in se zgodi približno 21. decembra. Poletni solsticij označuje najdaljši dan leta severno od ekvatorja in se dogodi približno 21.junija.
  • Ekvinokcija sta trenutka v letu, ko je sonce točno nad ekvatorjem in takrat sta na ekvatorju noč in dan enako dolga. To je tudi čas, ko sonce na svoji navidezni vsakoletni poti seka nebesni ekvator. Pomladanski  ekvinokcij označuje središčno točko med zimskim in poletnim solsticijem in se dogodi približno 21.marca. Jesenski ekvinokcij označuje središčno točko med poletnim in zimskim solsticijem in se zgodi približno 23.septembra.

Sevanja Hartmanovih in Curryjevih mrež

Sevanja podvodnih tokov


TEHNIČNO ŠKODLJIVO SEVANJE

Tehnično škodljivo sevanje predstavljajo električni daljovodi, sevanja do 50m povzročajo težke bolezni, sevalni pas pod daljnovodom je 300m. Antene mobilnih postaj sevajo pod kotom 30 stopinj, sevalni pas je odvisen od višine in jakosti anten. Rezultati so pokazali mutacijo celic živih bitij na izpostavljenem sevanju. Električne omarice sevajo nekaj metrov, odvisno od moči toka priključne omarice. Manjše moči sevanja pa povzročajo električni aparati, računalniki, televizorji, mobiteli.


ZAVESTNA IN NEZAVEDNA ŠKODLJIVA SEVANJA

V kolikor negativno razmišljamo o človeku mu tako s svojo negativno energijo škodujemo.
V zadnjem času so znane razne manipulacije z energijo, čaranja in uroki. V prostor ali na človekovo avro se prilepijo razne škodljive energetske oblike - elementali, katere izčrpavajo človeka dokler jih radiestezisko ne odpravimo ali kako drugače izgubijo svojo moč, lahko so zelo nevarni, nekateri lahko človeka črpajo več let, počasi se zruši človekova imunost in lahko pripelje do težkih bolezni. Zgodi pa se lahko, da človek trenutno izgubi energijo, kolikokrat se pojavijo ljudem nenadne slabosti, ponoči največkrat ob polni luni. Z ustrezno zaščito proti takšnim povzročiteljem, se škodljiva energija lahko razprši.
Do ljudi in življenja imejmo vedno pozitiven odnos.

Duše naj bi po smrti odšle v božje kraljestvo, v kolikor se to ne zgodi, še naprej ostajajo med nami. Nekateri ljudje jih zaznajo na razne načine. Tem dušam lahko pomagamo, da zapustijo prostor, kjer se nahajajo in jih prosimo, da se odpravijo v nivoje, ki so jim določeni. Duhovniki vedno obveščajo ljudi, naj jih ob smrti svojcev pokličejo, da bodo skupaj molili za pokojne in njihove duše.


ŽIVALI, RASTLINE IN SEVANJA

Škodljiva mesta (geopatogene cone)  spoznamo, če opazujemo naravo. Bezeg, robidnice, kopriva, topol kažejo na vlažno področje. Podzemna voda lahko proizvede takšen zemeljski tok, ki je škodljiv. Tudi živali kot so mačke, čebele (ko rojijo),ose itd. se zadržujejo najraje na križiščih zemeljskega sevanja. Bela omela raste na drevesih pod katerimi so vodne žile. Od višine izbokline na drevesu se da ugotoviti tudi globina vodne žile, ki je povzročila ta tumor na drevesu. Skrivljena ali poškodovana drevesa so ponavadi rezultat podzemnih voda ali drugega zemeljskega sevanja. Drevo se poskuša z upogibanjem izogniti tem vplivom.

Doktor Hartman je naredil poizkus z mišmi okuženimi z tumorjem prvo skupino je dal na dobro mesto, drugo pa na škodljivo sevalno mesto, v 40 dneh so vse miši na škodljivem mestu poginile.

Mesta kjer gnezdijo lastovke, štorklje ali kjer se zadržuje pes, ovca, krava, konj so dobra mesta. Tako so nekdaj ljudje preverjali dobra mesta za gradnjo svojih bivališč.

DRAL - arhiv - radiestezija - sevanja - blagodejna - škodljiva - nihala - diagnostika - bioenergija - razno - obvestila