Kdo smo?                                      

Društvo radiestezistov Ljubljana

Neprofitna organizacija

Društvo radiestezistov Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1987 in prvi zbor radiestezistov je bil 23. 6. 1988. Društvo radiestezistov Ljubljana deluje neprekinjeno od ustanovitve.

 

Najbolj zaslužen, da se je v tem obdobju v Sloveniji radiestezija razširila, je bil pokojni Stane Oblak. Leta 1986 je dobil v Milanu "Zlato nihalo", kjer je dosegel prvo mesto med radiestezisti v svetovnem izboru. 

 

V tem obdobju je kot predavatelj deloval Milenko Roš, poznan je tudi Matej Rak s svojo knjigo Radiestezija in bajaličarstvo na Slovenskem, zadnji desetletji pa naš častni član Igor Zierenfeld, ki je izdal rozete in knjigo "Osnove radiestezije in bioenergije".

 

Danes v društvu združujemo tradicijo in trenutno aktualno dogajanje.

začetek
dejavnost
Društvo radiestezistov Ljubljana

Dejavnosti društva

1. organizira dejavnosti s področja radiestezije, bioenergije in drugih alternativnih ved

2. organizira strokovna srečanja, seminarje, predavanja, ekskurzije, stike z javnostjo in izmenjavo izkušenj

3. organizira izobraževanje članov društva in drugih

4. odkrivanje škodljivih sevanj in njihov vpliv na ljudi

5. odkrivanje blagodejnih energij

5. zaščite pred škodljivimi sevanji

7. zbiranje in izdaja literature.

Društvo radiestezistov Ljubljana

MISLI IN RAZMIŠLJANJA ČLANOV

Člani Društva radiestezistov Ljubljana tudi sami veliko energijsko delujemo na vseh področjih svojega življenja. Na takšen način sami tudi veliko kanaliziramo, poslušamo svoje vodstvo in delujemo v skladu z vesoljnimi zakoni.


V na namen, izraziti svoje razmišljanje in svoje misli, bomo objavljali na naših spletnih straneh - vsaka misel, vsako razmišljanje, vsako ubesedena misel lahko nekomu drugemu pomaga osvetliti  popotovanje skozi življenje.

RADIESTEZIJA - KAJ JE TO?

SREDSTVO, da spoznavamo zakone stvarnikove zamisli in...da ugotavljamo svoje stranpoti.

SREDSTVO, ki nam omogoča zaznavo energij, ki z ostalimi čutili in instrumenti ni mogoča.
SREDSTVO, da ugotavljamo zdravstveno stanje našega fizičnega telesa in ostalih teles.
SREDSTVO, ki nam omogoča stik z mojstri energij in angelskimi kraljestvi.


Ko smo vstopili v njen svet, smo osupnili nad raznolikostjo možnosti. Odpirati so se nam začele vedno nove poti, nova znanja, novi izzivi... Doumeli smo počasi, da je to šele začetek, ki je v podporo naši osebni rasti, naši poti domov.

Doumeli smo, kako pomembno je delovati s čistim namenom in točno izrečeno invokacijo.

Doumeli smo, kako je pomembna hvaležnost za vse, kar prejmemo. Vedno bolj smo prisluhnili starim modrostim, ki so skrite v prošnjah ozaveščenih duš po vsem svetu.

Gabriela Čepič